• Με ποια συχνότητα γίνονται οι θεραπείες μέσα στη βδομάδα;

Συνήθως η συχνότητα των συνεδριών στο Κέντρο Λογοθεραπείας Λάζου, είναι δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε περιστατικού καθώς και από το θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.

  • Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί συνήθως η θεραπευτική παρέμβαση;

Η θεραπευτική παρέμβαση εξαρτάται κατά κύριο λόγω από το χρονικό διάστημα που ορίζει το παραπεμπτικό του περιστατικού, το οποίο είναι συνήθως  έξι μήνες ή ένας χρόνος. Τις περισσότερές φορές αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετό. Υπάρχει όμως περίπτωση να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, κάτι το οποίο αποφασίζεται μεταξύ του λογοθεραπευτή και του κηδεμόνα του περιστατικού ή του ιδίου του περιστατικού εφόσον πρόκειται για ενήλικα.

  • Ποιες ηλικίες εξυπηρετεί το Κέντρο Λογοθεραπείας Λάζου;

 Το κέντρο Λογοθεραπείας Λάζου αναλαμβάνει περιπτώσεις ανηλίκων που παρουσιάζουν διαταραχές λόγου και ομιλίας, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης αναλαμβάνει περιπτώσεις ενηλίκων που έχουν δυσκολία στο λόγο και στην ομιλία. Σε περιπτώσεις που υπάρχει δυσκολία μετακίνησης του περιστατικού οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον κατόπιν συνεννόησης.

  • Μπορώ να ενημερώνομαι από τον υπεύθυνο του κέντρου για την πορεία του παιδιού μου;

 Όποτε νιώσετε την ανάγκη να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία του παιδιού σας, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του κέντρου, χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση.