ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

  Οι ενήλικες θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του λόγου είναι μια εύκολη υπόθεση.  Η  γλώσσα, όπως και η επικοινωνία στηρίζονται  σε πολλές αλλά και συνδυαστικές ικανότητες του παιδιού . Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται σωστά ο διάλογος με τους άλλους ανθρώπους,  η σύνταξη, η μορφολογία και η φωνολογία να χρησιμοποιούνται  ορθά  και επίσης τα θέματα να διαδέχονται το ένα το άλλο έτσι ώστε να μεταδίδεται η πληροφορία σωστά.

    H ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια στάδια ανάπτυξης του λόγου που είναι τα εξής:

1 έτους

 • λέει 2-3 λέξεις

 • καταλαβαίνει απλές εντολές

 • ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του

 • κουνάει το χέρι του για να χαιρετήσει

1 ½ ετών

 • Δείχνει ακουστική προσοχή σε εντολές που εκφράζονται απ’ ευθείας σε αυτό.

 • Χρησιμοποιεί περίπου 20 λέξεις, ενώ κατανοεί περισσότερες.

 • Παρουσιάζει βρεφική ηχολαλία σε λέξεις ή στην τελευταία λέξη μικρών φράσεων που του απευθύνονται.

 • Ζητάει  ένα αντικείμενο που επιθυμεί δείχνοντας το, με τη συνοδεία κραυγών ή λέξεων.

 • Του αρέσουν παιδικά τραγουδάκια και προσπαθεί να τα τραγουδήσει.

 • Δείχνει οικεία αντικείμενα.

 • Εκτελεί απλές εντολές.

 • Δείχνει πάνω του διάφορα μέλη του σώματος.

 • Αναγνωρίζει και δείχνει ζωάκια μινιατούρες ή σε εικόνες.

2 ετών

 • Χρησιμοποιεί 50 λέξεις και κατανοεί περισσότερες.

 • Αντιλαμβάνεται και κατανοεί απλές συζητήσεις.

 • Δημιουργεί φράσεις (προτάσεις 2-3 λέξεων).

 • Ρωτάει ονόματα αντικειμένων και ονομάζει αντικείμενα αυθόρμητα, όταν του ζητηθεί.

 • Εκτελεί απλές εντολές καθώς επίσης κινείται με εντολές στο χώρο (πάνω, κάτω, μέσα, έξω…).

 • Αναγνωρίζει και δείχνει μέλη του σώματος.

 • Κατηγοριοποιεί απλές λέξεις (ζώα, φρούτα…)

 • Μιμείται ήχους ζώων και συμμετέχει σε παιδικά τραγούδια.

 • καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις και οδηγίες

 • κάνει ερωτήσεις

 • ακούει ιστορίες και παραμύθια

 • φτιάχνει προτάσεις με άρνηση (π.χ.: όχι πάω)

 • αρχίζει να σχηματίζει κάποιους πληθυντικούς

Παρατήρηση: Να σημειωθεί ότι η ομιλία του παιδιού δεν είναι ακόμα κατανοητή στους άλλους.

2 ½ ετών

 • Χρησιμοποιεί περίπου 200 λέξεις.

 • Μιλάει λογικά και αναφέρεται σε γεγονότα που αφορούν το παρόν.

 • Κάνει πολλές ερωτήσεις με το “τι”.

 • Λέει τραγουδάκια και παίζει με νόημα

 • Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα /μ/, /ν/, /π/, /μπ/, /τ/, /ντ/.

Παρατήρηση: Είναι πολύ πιθανόν να παρατηρήσετε σ ’αυτή την ηλικία το παιδί σας  να “τραυλίζει” ιδιαίτερα όταν  επιθυμεί κάτι έντονα.

3 ετών

 • αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
 • μπορεί να πει μια ιστορία ή να μεταφέρει μια ιδέα
 • έχει λεξιλόγιο περίπου 1000 λέξεων
 • φτιάχνει προτάσεις 3-4 λέξεων
 • Λέει το όνομα, το επίθετο και συχνά την ηλικία του.
 • Χρησιμοποιεί σωστά προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, δικό μου).
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και αρκετές προθέσεις.
 • Ρωτάει συχνά “τι”, “πού”, “ποιος”.
 • Μετράει ασυνείδητα, αλλά έχει μικρή κατανόηση της ποσότητας.
 • Εκτελεί συνδυασμό 2 εντολών (πρώτα… μετά).
 • Κατανοεί μερικά απλά επίθετα.
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις πέντε λέξεων.
 • Προσθέτει καταλήξεις σε ρήματα.
 • Ακούει με προσοχή ιστορίες και παραμύθια, γνωρίζει αρκετά τραγούδια, τα οποία επαναλαμβάνει.

Παρατήρηση: Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα /κ/, /γ/, /χ/, /φ/, /β/, /γκ/, /λ/, /χι/, /γι/.

4 ετών

 • Η ομιλία του είναι γραμματικά σωστή και τελείως κατανοητή.

 • Κάνει αναφορά σε γεγονότα και εμπειρίες με χρονική αλληλουχία.

 • Συχνά ρωτάει “γιατί”, “ποιος”, “πότε”, “πώς”, “τι σημαίνει αυτό”.

 • Ακούει και επαναλαμβάνει μεγάλες ιστορίες (μερικές φορές μπερδεύει το γεγονός με την φαντασία).

 • Μετράει δείχνοντας με το δάχτυλο 4 ως 5.

 • Κατανοεί αστεία

 • Αντιλαμβάνεται και εκτελεί σύνθετες εντολές.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 -7 λέξεων.

 • Ελέγχει την ταχύτητα της ομιλίας του και την ένταση της φωνής του, για να δώσει έμφαση.

 • Χρησιμοποιεί πάνω από 1000 λέξεις.

 • Μπορεί να αντικαθιστά  τα παρακάτω φωνήματα  /ρ -λ/, /φ-θ/, /δ-β/, /ζ-δ/, /κ-τ/.

 • αναγνωρίζει βασικά σχήματα

Παρατήρηση: Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα τα φωνήματα /θ/, /δ/, /σ/, /ζ/, /ψ/.

5 ετών

 • Μιλάει με ευχέρεια και παρουσιάζει κανονικά ροή ομιλίας.

 • Η ομιλία είναι γραμματικά και συντακτικά σωστή.

 • Λέει το όνομα , επίθετο, ηλικία και συνήθως ημερομηνία γέννησης.

 • Εξηγεί την χρήση αντικειμένων (και αντίστροφα, από την περιγραφή της χρήσης ονομάζει το αντικείμενο).

 • Ρωτάει τη σημασία αφηρημένων εννοιών και τις χρησιμοποιεί (όχι πάντοτε σωστά).

 • Λέει ποιήματα και τραγουδάκια

 • Εντοπίζει και τοποθετεί αντικείμενα στο χώρο χρησιμοποιώντας τις προθέσεις πίσω- πλάι-μπροστά (προσανατολισμός χώρου).

 • Εκτελεί τρεις διαδοχικές εντολές.

 • Κατανοεί τον υποθετικό λόγο.

 • Το λεξιλόγιο ανέρχεται στις 2000 λέξεις.

 • γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες (“μεγάλο”/ μικρό”, “μαλακό” / ’’σκληρό”)

 • αναπαράγει μια ιστορία με τη βασική της πλοκή

 • κάνει ερωτήσεις για να αποκομίσει πληροφορίες

 • χρησιμοποιεί τους γραμματικούς χρόνους μέλλοντα, αόριστο, ενεστώτα

 • Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα τα φωνήματα /τσ/, /τζ/, /ρ/, /ξ/.

Παρατήρηση: Σε αυτή την ηλικία μπορεί να αντικαθιστά τα παρακάτω φωνήματα  /β-δ/, /φ-θ/, /ρ-λ/.

6 ετών

 • Ο προφορικός λόγος φτάνει στις 2500 λέξεις.

 • Σε αυτό το στάδιο φαίνεται καθαρά η επιρροή από το περιβάλλον, όσον αφορά τα ερεθίσματα, τα πρότυπα και τις ευκαιρίες.

 • Περιγράφει εικόνες από παραμύθια.

 • Μπορεί να κάνει ακουστική διαφοροποίηση των ήχων.

 • Γνωρίζει την χρονική αλληλουχία γεγονότων.

 • Έχει καλή ακουστική αντίληψη και μνήμη

 • Κατανοεί συγκριτικό βαθμό των εννοιών (πιο μεγάλο, πιο μικρό).

 • Γνωρίζει ποσοτικές έννοιες (γεμάτο, άδειο, περισσότερο, λιγότερο)

Παρατήρηση: σ’ αυτήν την ηλικία η ομιλία του παιδιού μοιάζει με των ενηλίκων

ΠΗΓΗ:www.logotherapeialazou.com

Λογοθεραπεία Θεσσαλονίκη

                                                                                                                  Λάζου Αθ. Μαρία

                                                                                                                  Λογοθεραπεύτρια

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...