Πώς γίνεται ο αναπτυξιολογικός έλεγχος;

Η αναπτυξιολογική εκτίμηση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των κινητικών, κοινωνικών, ακουστικών, γλωσσικών, οπτικοκινητικών και κριτικών δεξιοτήτων του παιδιού, καθώς και των ευκαιριών που του δίνονται από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό του. Continue reading

Απώλεια ακοής από ιό κατά την εγκυμοσύνη

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives of Otolarynology-Head and Neck Surgery, η απώλεια ακοής ενός παιδιού μπορεί να έχει σχέση με έναν ιό που κόλλησε η μαμά του κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης! Continue reading

Πρώτες λέξεις: Πες (επιτέλους) μα-μά

Το ότι κάποια παιδιά πριν κλείσουν χρόνο μιλούν κανονικά δεν σημαίνει πως το δικό σας αν δεν το κάνει έχει κάποιο πρόβλημα!

Η «υπόθεση» με την ομιλία ή μάλλον τη μη ομιλία του γιου μου (15 μηνών) έχει αρχίσει να με απασχολεί σοβαρά μετά από εκείνο το κυριακάτικο πρωινό που επιτέλους κατόρθωσα να συναντηθώ με τη φίλη μου στον Εθνικό Κήπο για να παίξουν τα παιδιά μας και να τα πούμε κι εμείς έπειτα από μήνες. Continue reading

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

  Οι ενήλικες θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του λόγου είναι μια εύκολη υπόθεση.  Η  γλώσσα, όπως και η επικοινωνία στηρίζονται  σε πολλές αλλά και συνδυαστικές ικανότητες του παιδιού . Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται σωστά ο διάλογος με τους άλλους ανθρώπους,  η σύνταξη, η μορφολογία και η φωνολογία να χρησιμοποιούνται  ορθά  και επίσης τα θέματα να διαδέχονται το ένα το άλλο έτσι ώστε να μεταδίδεται η πληροφορία σωστά.

    H ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια στάδια ανάπτυξης του λόγου που είναι τα εξής:

1 έτους

 • λέει 2-3 λέξεις

 • καταλαβαίνει απλές εντολές

 • ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του

 • κουνάει το χέρι του για να χαιρετήσει

1 ½ ετών

 • Δείχνει ακουστική προσοχή σε εντολές που εκφράζονται απ’ ευθείας σε αυτό.

 • Χρησιμοποιεί περίπου 20 λέξεις, ενώ κατανοεί περισσότερες.

 • Παρουσιάζει βρεφική ηχολαλία σε λέξεις ή στην τελευταία λέξη μικρών φράσεων που του απευθύνονται.

 • Ζητάει  ένα αντικείμενο που επιθυμεί δείχνοντας το, με τη συνοδεία κραυγών ή λέξεων.

 • Του αρέσουν παιδικά τραγουδάκια και προσπαθεί να τα τραγουδήσει.

 • Δείχνει οικεία αντικείμενα.

 • Εκτελεί απλές εντολές.

 • Δείχνει πάνω του διάφορα μέλη του σώματος.

 • Αναγνωρίζει και δείχνει ζωάκια μινιατούρες ή σε εικόνες.

2 ετών

 • Χρησιμοποιεί 50 λέξεις και κατανοεί περισσότερες.

 • Αντιλαμβάνεται και κατανοεί απλές συζητήσεις.

 • Δημιουργεί φράσεις (προτάσεις 2-3 λέξεων).

 • Ρωτάει ονόματα αντικειμένων και ονομάζει αντικείμενα αυθόρμητα, όταν του ζητηθεί.

 • Εκτελεί απλές εντολές καθώς επίσης κινείται με εντολές στο χώρο (πάνω, κάτω, μέσα, έξω…).

 • Αναγνωρίζει και δείχνει μέλη του σώματος.

 • Κατηγοριοποιεί απλές λέξεις (ζώα, φρούτα…)

 • Μιμείται ήχους ζώων και συμμετέχει σε παιδικά τραγούδια.

 • καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις και οδηγίες

 • κάνει ερωτήσεις

 • ακούει ιστορίες και παραμύθια

 • φτιάχνει προτάσεις με άρνηση (π.χ.: όχι πάω)

 • αρχίζει να σχηματίζει κάποιους πληθυντικούς

Παρατήρηση: Να σημειωθεί ότι η ομιλία του παιδιού δεν είναι ακόμα κατανοητή στους άλλους.

2 ½ ετών

 • Χρησιμοποιεί περίπου 200 λέξεις.

 • Μιλάει λογικά και αναφέρεται σε γεγονότα που αφορούν το παρόν.

 • Κάνει πολλές ερωτήσεις με το “τι”.

 • Λέει τραγουδάκια και παίζει με νόημα

 • Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα /μ/, /ν/, /π/, /μπ/, /τ/, /ντ/.

Παρατήρηση: Είναι πολύ πιθανόν να παρατηρήσετε σ ’αυτή την ηλικία το παιδί σας  να “τραυλίζει” ιδιαίτερα όταν  επιθυμεί κάτι έντονα.

3 ετών

 • αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
 • μπορεί να πει μια ιστορία ή να μεταφέρει μια ιδέα
 • έχει λεξιλόγιο περίπου 1000 λέξεων
 • φτιάχνει προτάσεις 3-4 λέξεων
 • Λέει το όνομα, το επίθετο και συχνά την ηλικία του.
 • Χρησιμοποιεί σωστά προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, δικό μου).
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και αρκετές προθέσεις.
 • Ρωτάει συχνά “τι”, “πού”, “ποιος”.
 • Μετράει ασυνείδητα, αλλά έχει μικρή κατανόηση της ποσότητας.
 • Εκτελεί συνδυασμό 2 εντολών (πρώτα… μετά).
 • Κατανοεί μερικά απλά επίθετα.
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις πέντε λέξεων.
 • Προσθέτει καταλήξεις σε ρήματα.
 • Ακούει με προσοχή ιστορίες και παραμύθια, γνωρίζει αρκετά τραγούδια, τα οποία επαναλαμβάνει.

Παρατήρηση: Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα /κ/, /γ/, /χ/, /φ/, /β/, /γκ/, /λ/, /χι/, /γι/.

4 ετών

 • Η ομιλία του είναι γραμματικά σωστή και τελείως κατανοητή.

 • Κάνει αναφορά σε γεγονότα και εμπειρίες με χρονική αλληλουχία.

 • Συχνά ρωτάει “γιατί”, “ποιος”, “πότε”, “πώς”, “τι σημαίνει αυτό”.

 • Ακούει και επαναλαμβάνει μεγάλες ιστορίες (μερικές φορές μπερδεύει το γεγονός με την φαντασία).

 • Μετράει δείχνοντας με το δάχτυλο 4 ως 5.

 • Κατανοεί αστεία

 • Αντιλαμβάνεται και εκτελεί σύνθετες εντολές.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 -7 λέξεων.

 • Ελέγχει την ταχύτητα της ομιλίας του και την ένταση της φωνής του, για να δώσει έμφαση.

 • Χρησιμοποιεί πάνω από 1000 λέξεις.

 • Μπορεί να αντικαθιστά  τα παρακάτω φωνήματα  /ρ -λ/, /φ-θ/, /δ-β/, /ζ-δ/, /κ-τ/.

 • αναγνωρίζει βασικά σχήματα

Παρατήρηση: Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα τα φωνήματα /θ/, /δ/, /σ/, /ζ/, /ψ/.

5 ετών

 • Μιλάει με ευχέρεια και παρουσιάζει κανονικά ροή ομιλίας.

 • Η ομιλία είναι γραμματικά και συντακτικά σωστή.

 • Λέει το όνομα , επίθετο, ηλικία και συνήθως ημερομηνία γέννησης.

 • Εξηγεί την χρήση αντικειμένων (και αντίστροφα, από την περιγραφή της χρήσης ονομάζει το αντικείμενο).

 • Ρωτάει τη σημασία αφηρημένων εννοιών και τις χρησιμοποιεί (όχι πάντοτε σωστά).

 • Λέει ποιήματα και τραγουδάκια

 • Εντοπίζει και τοποθετεί αντικείμενα στο χώρο χρησιμοποιώντας τις προθέσεις πίσω- πλάι-μπροστά (προσανατολισμός χώρου).

 • Εκτελεί τρεις διαδοχικές εντολές.

 • Κατανοεί τον υποθετικό λόγο.

 • Το λεξιλόγιο ανέρχεται στις 2000 λέξεις.

 • γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες (“μεγάλο”/ μικρό”, “μαλακό” / ’’σκληρό”)

 • αναπαράγει μια ιστορία με τη βασική της πλοκή

 • κάνει ερωτήσεις για να αποκομίσει πληροφορίες

 • χρησιμοποιεί τους γραμματικούς χρόνους μέλλοντα, αόριστο, ενεστώτα

 • Σ’ αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί  να χρησιμοποιεί στην ομιλία του τα φωνήματα τα φωνήματα /τσ/, /τζ/, /ρ/, /ξ/.

Παρατήρηση: Σε αυτή την ηλικία μπορεί να αντικαθιστά τα παρακάτω φωνήματα  /β-δ/, /φ-θ/, /ρ-λ/.

6 ετών

 • Ο προφορικός λόγος φτάνει στις 2500 λέξεις.

 • Σε αυτό το στάδιο φαίνεται καθαρά η επιρροή από το περιβάλλον, όσον αφορά τα ερεθίσματα, τα πρότυπα και τις ευκαιρίες.

 • Περιγράφει εικόνες από παραμύθια.

 • Μπορεί να κάνει ακουστική διαφοροποίηση των ήχων.

 • Γνωρίζει την χρονική αλληλουχία γεγονότων.

 • Έχει καλή ακουστική αντίληψη και μνήμη

 • Κατανοεί συγκριτικό βαθμό των εννοιών (πιο μεγάλο, πιο μικρό).

 • Γνωρίζει ποσοτικές έννοιες (γεμάτο, άδειο, περισσότερο, λιγότερο)

Παρατήρηση: σ’ αυτήν την ηλικία η ομιλία του παιδιού μοιάζει με των ενηλίκων

ΠΗΓΗ:www.logotherapeialazou.com

Λογοθεραπεία Θεσσαλονίκη

                                                                                                                  Λάζου Αθ. Μαρία

                                                                                                                  Λογοθεραπεύτρια

 

Ενδείξεις για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ανα ηλικία

Προσχολική Ηλικία

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνήθως γίνονται εμφανείς στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ωστόσο, από την προσχολική ακόμη ηλικία μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία που αποτελούν ενδείξεις ότι το παιδί μπορεί να παρουσιάσει αργότερα μαθησιακές δυσκολίες Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...