ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ( SENSORY INTEGRATION )

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ( SENSORY INTEGRATION )

« Η οργάνωση των αισθήσεων είναι αυτό που ονομάζουμε Sensory Integration » ( A. J. Ayres ).

Θεωρία της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης : Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...